به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: حسینفرکیدر کنفرانس مطبوعاتی بعد از دیدار فولاد مقابلاستقلالدر مورد شکست یک بر صفر تیمش گفت: خوشحال نیستم. در روزی که می توانستیم قهرمان شویم. شکست خوردیم. شایسته این باخت نبودیم. آنهایی که بازی را دیدند مهر تائیدی به شایستگی بچه های فولاد خوزستان زدند. اوج این شایستگی حضور غیر قابل باور هواداران بود به این تماشاگر و فرهنگ هوادار خوزستانی افتخار می کنم.
وی افزود: بعد از پایان بازی تیم را تشویق کردند و باعثخوشحالی من شدند. از بازیکنان خوب فولاد خوزستان تشکر می کنم آنها را تحسین می کنم که بدون غرور و ترس بازی کردند. همه کار کردند ولی گل نزدند. امروز روز خوبسید مهدی رحمتیبود. اعتقاد دارم رحمتی به تنهایی فولاد را برد بهترین فرصت قهرمانی را از دست دادیم. هنوز امیدوارم. شاید قسمت ما این است که با تاخیر به قهرمانی برسیم. شهادت همه عالم و ادم و فوتبال ایران فولاد خوزستان را شایسته قهرمانی می دانند و امیدوارم به حق خود برسیم.