در جریان دیدار تیم های استقلال و نفت تهران که منجر به شکست یک بر صفر آبی پوشان تهرانی شد حنیف عمران زاده پس از برخورد با کمال کامیابی نیا دچار آسیب دیگی از ناحیه ابرو و سر شد که این بازیکن در رختکن مورد مداوا قرار گرفت. البته زیر چشم کامیابی نیا نیز متورم شد و هر دو بازیکن با آسیب دیدگی مواجه شدند.

در جریان دیدار استقلال و نفت تهران نیز اتفاق عجیب دیگری رخ داد. تونی کاروالیو در حالی که به دلیل آسیب دیدگی غلام نژاد به جای این بازیکن در اویال بازی به میدان آمده بود بعد از اعتراض به خسرو حیدری در یکی از صحنه های بازی در نیمه دوم جای خود را به کبه داد تا این بازیکن بعد از تعویض اعتراض عجیبی داشته باشد.