به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: باشگاهآرسنالدرباره جزئیات این قرارداد چیزی اعلام نکرده است ولیآرسن ونگردر مصاحبه با سایت اینترنتی باشگاه گفت این دو همراه با گدیون زلالم بازیکن ۱۷ ساله آرسنال، آینده این باشگاه را تغییر می دهند.

کازورلابازیکن اسپانیایی و ۲۹ ساله در سال ۲۰۱۲ از مالاگا به آرسنال پیوست و آرونرمزینیز بازیکن ۲۳ ساله ولزی است که در ۲۷ بازی برای آرسنال ۱۳ گل به ثمر رسانده است.