به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: کریس رونالدو پرتغالی باشگاهرئال مادریددر صدر ثروتمندترین فوتبالیست های دنیا قرار گرفت.

کریس رونالدو با ۱۴۸ میلیون یورو درآمد سالیانه از لیونل مسی ستارهبارسلوناپیش گرفت.

۹ فوتبالیست ثروتمند دنیا:

۱ -کریس رونالدو
۲ -لیونل مسی
۳ - ساموئل اتوئو
۴ - وین رونی
۵ - کاکا
۶ - رونالدنیو
۷ - ابراهیموویچ
۸ - بوفون
۹ - هانری