به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران به نقل از پایگاه خبری کالچونیوز، کریستیانورونالدومهاجم تیم ملی فوتبالپرتغالگفت: از اینکه عضوتیم ملیفوتبال پرتغال هستم و در این تیم فعالیت می‌کنم بسیار خوشحال بوده و احساس رضایت و غرور فراوانی می‌کنم. هر زمان که این پیراهن را بر تن می‌کنم احساس افتخار زیادی کرده و خوشحال می‌شود. زیرا این پیراهن نشان دهنده فرهنگ حاکم بر کشور پرتغال است.

این پیراهن برایم احساس مسئولیت زیادی به همراه دارد زیرا من با این پیراهن نماینده خانواده‌ام، دوستانم و مردم کشورم هستم.