به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: با موافقت کمیته مسابقاتلیگ قهرمانان آسیا، دیدار تراکتورسازی و العین به دلیل همزمانی با روز طبیعت به جای ۱۳ فروردین ۹۳ یک روز جلوتر و در روز ۱۲ فروردین ۹۳ برگزار خواهد شد.

شاهین رحمانی، عضو ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا در این باره گفت: بعد از درخواست باشگاهتراکتورسازیو با هماهنگی پخش‌کننده تلویزیونی این مسابقه و موافقت باشگاه العین، دیدار تراکتورسازی - العین به روز ۱۲ فروردین ۹۳ منتقل شد.

وی افزود: بحثاصلی تقارن این روز با ۱۳ فروردین و روز طبیعت بود که مردم به اطراف شهر می‌روند و ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز هم در مسیر این ترددها قرار دارد. با توضیحی که من در مورد مناسبت این روز دادم در نهایت با تغییر زمان بازی موافقت شد.

رحمانی تاکید کرد: البته AFC در مجموع از این تغییرات استقبال نمی‌کند، چراکه می‌تواند آسیب‌هایی را برای اسپانسرها و یا افراد دخیل در برگزاری مسابقه به همراه داشته باشد و هماهنگی مربوط به اخذ ویزا را بر هم بزند.

وی در مورد مخالفت AFC با تغییر زمان بازی استقلال و الجزیره از ۲۷ به ۲۸ اسفند ۹۲ تصریح کرد: همانطور که گفتم برای تغییر زمان بازی باید تمامی طرف‌های دخیل در آن موافق باشند که در این مورد باشگاه الجزیره مخالف این تغییر زمان بود.