به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: مراسم ترحیم آن مرحومه روز دوشنبه ۱۲ اسفند از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰در مسجد امیر واقع در خیابان کارگر شمالی رو به روی پمپ بنزین برگزار خواهد شد.