به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: سرپرست تیم فوتبالپرسپولیسدرباره ی آخرین شرایط این تیم اظهار کرد: همه چیز برای سفر به ساری آماده است. بلیت های بازیکنان تهیه شده و ما از شنبه عازم این سفر هستیم. جمعه ی هفته آینده به تهران بر می گردیم و ۲۶ اسفند به سمت ارمنستان می رویم. بیست و نهم در تهران هستیم و پس از استراحت در روز اول فروردین تمرین های خود را از سر می گیریم و روز پنج شنبه به سمت گیلان می رویم.

او درباره ی مشکل ممنوع الخروجی بازیکنان پرسپولیس گفت: پروین در ۳ – ۴ روز گذشته در رابطه با این مشکل با تاج در سازمان لیگ جلسه گذاشت، من به طور دقیق نمی دانم که چند نفر ممنوع الخروج هستند اما امسال بیشتر مشکلات روی همین بحثمالیات ها بوده است. متاسفانه مشکلات زیادی وجود دارد و پروین با ریش سفیدی در حال رفع مشکلات است.

پنجعلی درباره ی این موضوع که قرارداد اکثر بازیکنان پرسپولیس در انتهای فصل به پایان می رسد، گفت: ما واقعا در این فصل شرمنده بازیکنان شدیم. آنها مرتب تمرین می کنند. خیلی از بازیکنان مطالباتشان را نگرفتند. از ابتدای فصل چندان مشکلی وجود نداشت اما بعد از این که این وضعیت به وجود آمد همه چیز به هم ریخت. بازیکنان ما هم با صبوری تمرین می کنند. متاسفانه دراین میان اتفاقاتی افتاده که بیشتر ما را ناراحت می کند.

او ادامه داد: برخی واسطه ها که خود را به تیم های مختلف منتسب می کنند به بازیکنان ما زنگ می زنند. این به هیچ وجه کار قشنگی نیست. زمانی که لیگ تمام نشده نباید برای فصل بعد با بازیکنان صحبت شود. این کارها شیطنت است. هرچند که بازیکنان ما تحت تاثیر این مسائل قرار نگیرند و حواسشان کاملا جمع است. خودشان هم می دانند که جایی بهتر و محبوب تر از پرسپولیس نیست. هر چند مشکلات مالی وجود دارد اما این مسائل رفع می شود.

سرپرست پرسپولیس درباره ی حکم کمیته انضباطی برای مهدیرحمتیو این که این باشگاه اعتراضی به این حکم دارد یا خیر؟ گفت: ما دنبال این نیستیم که با چنین حرکاتی بخواهیم کاری انجام دهیم چرا که به هیچ وجه اخلاقی و زیبا نیست اما ما در ارتباط با محرومیت بازیکنان خودمان حرف زیاد داریم. شما خودتان محرومیت صادقیان و بنگر را با حرکت بعضی بازیکنان مقایسه کنید و ببینید تصمیم کمیته انضباطی منصفانه بوده یا خیر.