تصادف هافبک منچستر با ماشین پلیس

سرنشینان ماشین پلیس دچار آسیب دیدگی جزئی شدند و آسیب های اندکی به هر دو ماشین وارد شد. ماشین پلیس برای بررسی مراحل معمول، از تردد منع شده است. "

یک شاهد در گفتگو با منچستر اونینگ نیوز گفت: " من ماشین بنتلی را دیدم که جلویش اندکی صدمه دیده بود. بعد نگاه کردم دیدم نانی با لباس منچستریونایتد داخل ماشین پلیس نشسته است. او اندکی شوکه به نظر می رسید و سه ماشین پلیس آنجا بودند تا شرایط را بررسی کنند. "