به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: منصور قنبرزاده در خصوص بیانیه صادر شدهباشگاهنفت تهران علیهرأی کمیته انضباطیو بیانیه ای که باشگاهاستقلالدر این رابطه صادر کرده، گفت: من در جلسه بودم که فهمیدم روابط عمومی باشگاه مان بیانیه که نه بلکه تحلیلی درباره رأی کمیته انضباطی صادر کرده و خدا را شاهد می گیرم که قبل از اینکه بیانیه باشگاه استقلال و مطالب مرتبط با آن را بخوانم از این موضوع متأسف شدم. این اولین بار است که در سایت باشگاه نفت تهران بدون مجوز من مطلبی اینچنین روی سایت می رود.

بوی ادامه داد: من این مطلب تحلیلی را رد می کنم و حتی به مهدی رحمتی هم زنگ زدم و از او به صورت رسمی عذرخواهی کردم چرا که این کار کار اشتباهی بوده و در واقع هیچکس به ما این مجوز را نداده که بدون مطالعه در رابطه با شأن انسان ها قضاوت کنیم. کمیته انضباطی مسئول و قاضی دارد و بر اساس مستندات رأی صادر می کند و اینکه هرکس درباره شأن رحمتی بدون مطالعه و مستندات صحبت کند کار درستی نیست به خصوص که این بازیکن در فوتبال ملی ما تأثیرگذار بوده و سابقه خوبی هم دارد و از بازیکنان ارزشی فوتبال ماست.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران افزود: کار روابط عمومی ما اشتباه بوده و من هم از آنها توضیح خواستم و جز عذرخواهی از باشگاه استقلال، آقای فتح الله زاده و مهدی رحمتی چیزی جز شرمندگی برای من باقی نمی ماند چرا که ما اصول اخلاقی و انسانی را زیر پا گذاشتیم و رسماً از این عزیزان عذرخواهی می کنیم و این عذرخواهی را هم بر روی سایت باشگاه می گذاریم. من به عنوان مدیرعامل باشگاه از مجموعه استقلال عذرخواهی می کنم و اینکه آنها در بیانیه شان نوشته اند که حق شکایت دارند کاملاً درست است. ما حق نداشتیم که اینطور صحبت کنیم و امیدوارم که مجموعه بزرگ و با عظمت استقلال من را حلال کنند.