ملت ایران: به این نامها دقت نمایید. ایوب کلانتری، سروش رفیعی و روبرتو نووز. آنچه که این سه نفر را به هم مربوط می کند یک نقطه ی مشترک است: گل دوم فولاد به ملوان. ایوب کلانتری اوت را بلند پرتاب می کند وسط محوطه ی جریمه، شریفات شوت می کند و توپ پس از برخورد به مدافع ملوان(سعید سالارزاده) می افتد زیر پای نووز و او توپ را در اختیار سروش رفیعی می گذارد و گل.

حال باید به یک نقطه ی اشتراک دیگر بین این سه نفر بپردازیم. هر سه تای آنها بازیکن تعویضی بودند که بین دقایق شصت تا هشتاد وارد بازی شدند. یعنی درست پس از به ثمر رسیدن گل برتری ملوان در برابر فولاد در نیمه دوم. همه ی این سه بازیکن از زمانی که به بازی آمدند همه ی توانشان را به کار بستند تا فولادی ها دست خالی از بندر بازنگردند. وقتی به تعویض های محمد احمدزاده که همگی در دقایق هشتاد تا نود اتفاق افتاد نگاه می کنیم متوجه روی دیگر سکه هم می شویم. ممی که تا پیش از آمدن نفرات تازه فولاد از بازی تیمش راضی بود، وقتی می بیند تیمش دارد قافیه را به خاطر تعویض های حسین فرکی به فولاد می بازد دست به سه تعویض می زند که البته بیشتر آنها احساسی به نظر می آیند و به نوعی کارساز نمی شوند، چرا که گل فولاد در همین لحظات به ثمر می رسد و به قول فرکی فولادی ها به هدف گذاری خود که کسب چهار امتیاز از دو بازی بود دست پیدا می کنند.

بله فولاد با این سه تعویض اعجاب انگیز فرکی توانست رکورد هفده بازی بدون باختش را به عدد هجده ارتقا دهد. تعویض هایی که به راحتی ورق بازی را به نفع فولاد برگرداند و به نوعی توانست فولاد را به بازی بازگرداند. حالا فولادی ها خوشحال هستند که بر روی نیمکت خود کسی را دارند که درست در زمانی که بازی برایشان گره می خورد با چوب دست جادوگری اش و دستکاری در چیدمان ترکیب تیمش می تواند آب رفته را به جوی بازگرداند.

گل