حرکت زیبای امیر عابدزاده /عکس

ملت ایران: دروازه بان پرسپولیس که برای کمک به خیریه موهای خود را بلند کرده بود، به وعده اش عمل کرد.

امیر عابدزاده مدت ها با موی بلند در میادین حاضر شد و دلیل این کار را کمک به خیریه و کودکان سرطانی عنوان کرد.

وی پس از بازی برابر نفت تهران به وعده خود عمل کرد.

منبع: نامه