به گزارش ملت ایران به نقل از مدال نیوز یکی از چهره های سابق تیم های پرهوادار تهرانی که از محبوبیت ویژه ای نیز برخوردار بود، به دلیل عدم پرداخت اقساط خود به بانک در قبال وامی که دریافت کرده بود، مجبور شد تا سند رهنی را اعطا کند. سند رهنی نیز ویلای بزرگ وی در لواسان بود که اکنون توسط بانک مورد نظر مصادره شده است.

این بانک خصوصی سال ها قبل وامی قابل توجه را به این شخص که در گذشته محبوبیت ویژه ای میان مردم داشت، اعطا کرد که اقساط آن پرداخت نشد