به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران به جی لویدساموئلبازیکناستقلالتذکر داد. در این نامه آمده است که در بازی تیم های استقلال ایران و الشباب عربستان جی لوید ساموئل، به دلیل رفتار غیرورزشی از داور اخطار گرفته است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا امیدوار است در بازی های آینده شاهد چنین رفتاری از این بازیکن نباشد.