سید هادی طباطبایی در اولین دوره همایش شاهین اخلاق اظهارکرد: زمانی که دیدم از پیشکسوتان تقدیر شد به خودم بالیدم. این بسیار برای من جذاب و لذتبخش بود باید از خبرگزاری ایسنا و آقای کاشانی که بانی این همایش بودند تشکرکنیم. من فکر می کنم حلقه مفقوده ورزش پیشکسوتان هستند. ما قدر آن را نمی دانیم به جایی رسیده ایم که به جای عمل کردن شعار می دهیم.

دروزاه بان سابق استقلال گفت: امیدوارم این همایش نقطه شروعی باشد متاسفانه وقتی در سطح مدیران بد اخلاقی می بینیم نمی توانیم از جوانان انتظاری داشته باشیم. شاید من دیگر نتوانم بازی کنم و جوانان جای ما را می گیرند اما اگر من به بزرگترهای خودم احترام نگذارم بازیکن جوان هم احترام من را نگه نمی دارد اخلاق بسیار فراتر از رنگ هاست. ما به دنبال استعدادها می رویم و آنها را پیدا می کنیم اما این کافی نیست.. ما باید آنها را پرورش دهیم.

طباطبایی خاطرنشان کرد: مربی هایی مثل علی دوستی مهر در فوتبال ایران کم نیستند اما چرا این ها را نمی بینیم. محمد خاکپور در این سالها کجا بود. غلام پیروانی الان کجاست چرا این آدمها کنار کشیدند. معتقدم که ما فوتبال رارها کرده ایم وقتی می بینیم برای به دست آوردن سه امتیاز دست به هر کاری می زنند دیگر اخلاقی وجود ندارد. از وقتی که پول به فوتبال آمد ادم هایی که هیچ احترامی برایشان مهم نبود به این ورزش سرازیر شدند.