ضربات ایستگاهی مانچینی در تمرینات!

ملت ایران: روبرتو مانچینی پس از آن که در دربی منچستر دید دیوار دفاعی تیمش مشکل دارد تصمیم گرفت خودش دست به کار شود.

او که به روشنی در اندیشه آن شکست دیرهنگام بود تصمیم گرفت دیوار دفاعی خود را در زمین تمرینی کارینگتون بچیند و خودش به سمت آن ضربه ایستگاهی بزند.

دیوار دفاعی متشکل از گرثبری، ادین ژکو و سمیر نصری نتوانسته بود مقابل ضربه ایستگاهی روبین ون‌پرسی مقاومت کند.

البته دلیل اصلی آن گل این بود که نصری از دیوار جدا شده و پشت ژکو پنهان شده بود. توپ به نصری برخورد کرد و وارد دروازه جو هارت شد.

اما در تمرینات اخیر سیتی جایی برای پنهان شدن وجود نداشت چون مانچینی جیمز میلنر را جانشین نصری کرده و خاویر گارسیا را هم به این دیوار افزود. او ثابت کرد که هنوز ضربات ایستگاهی‌اش به خوبی دوران بازی‌اش است و به سمت این دیوار دفاعی ضربه زد، اما دیوار آنها مستحکم بود. مانچینی امیدوار است که این حالت در بازی‌های پیش رو حفظ شود.