به گزارش فوتبال آنلاین خوزه مورینیو به همراه خانواده و ۲ محافظ برای خرید به یک مرکز تجاری در مادرید رفته بود اما در مغازه ای با یک مرد درگیر شد.

یکی از بازدید کنندگان در حال عکسبرداری از مورینیو بود که در جواب آقای خاص به او اعتراض می کند. گویا این اعتراض به گونه ای پیش می رود که مربی پرتغالی به مرد ناشناس لگد می زند. پس از آن محافظ خوزه دوربین آن شخص را گرفت و به سمت دیگری پرتاب کرد.

پس از آن پلیس در محل حاضر شد. مرد ناشناس مورینیو را تهدید به شکایت کرد.

مسئولان رئال بلافاصله از مربی خود دفاع کردند و گفتند که هیچ خطایی از مورینیو سر نزده و طبق قانون آن فرد حق نداشته بدون اجازه عکس بگیرد.