به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: «با گلزنی‌ در بازی آخر بهاستقلالسعی‌ می‌کنم در قهرمانیپرسپولیسسهیم باشم»؛ این اظهار نظر منتسب بهعلی کریمیاست که طی ساعات گذشته بسیاری از صفحات فیس‌بوک مرتبط با فوتبال را منفجر کرده است. خیلی‌ها در حال به اشتراک گذاشتن این جمله و حسی کردن فضای موجود پیرامون جادوگر هستند، در حالی که اصلا مشخص نیست چنین نقل قولی از کجا آمده و متعلق به کدام مصاحبه شماره هشت است؟ در واقع با توجه به اینکه همین دو روز پیش کریمی صراحتا گفته بود فعلا برای مدتی مصاحبه نخواهد کرد، به نظر می‌رسد این اظهار نظر ریشه واقعی ندارد و احتمالا خیالی است.