به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پیامصادقیاندرباره دعوتش بهتیم ملیفوتبال کشورمان اظهار داشت: منتظر اعتماد کارلوسکی روشسرمربی تیم ملی بودم و خدا را شکر می کنم که این شانس نصیبم شد که جزو نفرات دعوت شده به تیم ملی باشم.

وی افزود: کارم خیلی سخت است اما از شدت خوشحالی وقتی این خبر را آقاجانیان به من داد در پوست خودم نمی گنجیدم. خدا را صد هزار مرتبه شکر می کنم و می دانستم کی روش به من لطف دارد و اطمینان می کند.

وی خاطرنشان کرد: باید خودم را ثابت کنم و این فرصت طلایی را از دست ندهم. بحثدعوت شدنم به تیم ملی یک مقوله بود و بحثحضورم در ترکیب تیم ملی مقوله ای جداتر. کارم خیلی سخت است و باید بیشتر تلاش کنم تا بتوانم نظر کی روش را بیشتر جلب کنم. آرزویم حضور در جام جهانی است و امیدوارم به این آرزوی بزرگ و سختم در این سن و سال برسم. همچنین از کادر فنی پرسپولیس هم تشکر می کنم که با اعتماد به من باعثشد تا چشمان مربیان تیم ملی من را ببیند و در لیست کی روش حضور داشته باشم. آنقدر تلاش می کنم تا پیراهن تیم ملی را از دست ندهم.