به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: علی کفاشیان با اعلام این خبر اظهار کرد: در جلسه روز یکشنبه باکی روشدرباره تمدید قراردادش صحبت کردیم و توافق اولیه صورت گرفت.

او ادامه داد: دوشنبه ساعت ۱۱ جلسه با کی روش را ادامه خواهیم داد و قرار است درباره برنامه های تدارکاتیتیم ملیصحبت کنیم.