به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پس از عملکرد خوب پیامصادقیاندرلیگ برتربالاخره این بازیکن پس از تماس تلفنی امروز کادر فنی بهتیم ملیفوتبال کشورمان دعوت شد.
صادقیان قرار است هرچه سریع تر پاسپورت خود را به مسئولان فدراسیون فوتبال برساند.