به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران به نقل از سایت رسمی فدراسیون؛ دیدار دو تیمپرسپولیستهران و فجر شهید سپاسی شیراز از سری رقابتهایلیگ برترروز بیستم بهمن ماه برگزار شد که از سوی محمود خرمزی - کمک مربی تیم فجر شهید سپاسی تخلفاتی مبنی اعتراض و اهانت به داور مسابقه صورت گرفت. بر همین اساس وی به یک جلسه محرومیت و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.