در حالی که هنوز چند ساعتی تا ساعت ۱۱ صبح روز جمعه باقی بود، هواداران زیادی برای تماشای جلسه تمرینی روز جمعه بارسایی ها به مینی استادی آمده بودند.

بیشتر هواداران برای دیدار با فابرگاس، چابی، پیکه و مسی در دمای پانزده درجه بارسلونا به این ورزشگاه آمده بودند و خیلی ها از همان ساعت ۹.۳۰ که درهای مینی استادی بازشد در جایگاه ها مستقر شدند.

نکته اصلی که خیلی هم به چشم می آمد، غیبت تیتو ویلانووا در جلسه تمرینی بود. تیتو بعد از حضور در چند جلسه تمرینی اول تیمش در سال ۲۰۱۳ حالا دوباره ترجیح داده تا در دفترش بماند و جوردی رورا دست راست تیتو بازیکنان را تمرین می داد.

در جریان این جلسه تمرینی بازیکنان در چند گروه تمریناتشان را برگزار می کردند. توپ ثانیه ای متوقف نمی شد و از این سوی میدان به آن سوی میدان ارسال می شد. تقریبا تمام بازیکنان بارسا دراین جلسه تمرینی حضور داشتند ولی آدریانو به دلیل ضربه ای که به مچ پایش وارد شد کمی زودتر جلسه تمرینی را ترک کرد و والدس هم با اجازه مربی، به خاطر مشکلی که در پای چپش داشت، زمین را ترک کرد.

با اتمام جلسه تمرینی، بازیکنان بارسلونا توپها را به سمت هواداران پرتاب کردند و این توپها را به آنها هدیه دادند. طبق گزارش منتشره در روزنامه آ. اس آنها به هوادارانشان هم امضا دادند و کسانی که روی ویلچر به تماشای تمرین آمده بودن را نیز فراموش نکردند. بعد از این جلسه تمرینی، بازیکنان بارسا در گروه های متعددی تقسیم شده و به عیادت کودکان بیمار در بیمارستان های این شهر رفتند و هدایایی را درمیان کودکان بیمار توزیع نمودند.