به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: در حالی که اردویتیم ملیاز چهارشنبه آغاز می شود اما گویا کارلوسکی روشقصد دارد بازیکنان ملی پوش پرسپولیس را زودتر به اردو فرابخواند و آنها باید از روز سه شنبه در تمرینات تیم ملی حضور پیدا کنند و با مربی بدنساز به تمرین بپردازد تا اردوی تیم ملی به طور رسمی آغاز شود.
پیش از بازی با صبا این مسئله از سوی کادر پرسپولیس به بازیکنان عنوان شده است که برای خود تعطیلاتی در نظر نگیرند. گویا در لیست آینده تیم ملی پرسپولیس نفرات زیادی را به خود اختصاص داده است.