یکی از ۴۰ پیشکسوتی که در جلسه امروز باشگاه پرسپولیس حضور داشت محمود خوردبین بود که بعد از مدت ها علی پروین را ملاقات کرد.
خوردبین با تائید حضورش در این جلسه گفت: «جلسه امروز فقط برای این بود که پیشکسوتان باشگاه از آقای پروین و تیم حمایت کنند ضمن اینکه درباره واگذاری سهام باشگاه هم پیشنهاد هایی داده شد.»
سرپرست سابق تیم پرسپولیس درباره دیدارش با پروین هم گفت: «بعد از مدت ها همدیگر را دیدیم اما قرار است از این به بعد بیشتر همدیگر را ببینیم.»
وی توضیح داد: «قرار است در باشگاه و نه در تیم به آقای پروین کمک کنم و امیدوارم پرسپولیس در ادامه راه موفق باشد.»