مسئولان فدراسیون فوتبال هماهنگی بسیار عجیبی با یکدیگر دارند و معلوم است که حرفهایشان را با هم یکی می کنند. در شرایطی که ساعاتی قبل نایب رئیس فدراسیون با خوشبینی در مورد پاسخ مثبت نلو وینگادا به تیم امید خبر داده، رئیس فدراسیون در مصاحبه با ایرنا مدعی شده که گزینه های دیگری هم برای هدایت تیم امید در نظر دارد. کفاشیان گفته: " قرارداد وی نهایی نشده است، اگر چه رزومه خوبی دارد اما به دنبال گزینه های دیگری هم هستیم. این مربی سابقه خوبی دارد، اما در حال بررسی همه گزینه ها هستیم تا یک انتخاب خوب داشته باشیم و می خواهیم همه گزینه ها و پیشنهادها را بررسی کنیم.