یکی از موارد مبهم و عجیب در مورد میزان بدهی های باشگاه پرسپولیس بدهی سنگینی است که این باشگاه باید به اداره مالیات پرداخت کند.

چندی پیش وزارت ورزش و جوانان از سازمان لیگ خواست تا بدهی باشگاه پرسپولیس را به این وزارتخانه اعلام کنند. سازمان لیگ هم از باشگاه پرسپولیس صورت بدهی ها را خواست و گفته می شود در جواب باشگاه پرسپولیس رقم بدهی ها چیزی حدود ۶ میلیارد تومان(۵۷ میلیارد تومان) اعلام شده است.
در این میان نکته جالب اینجاست که از این ۵۷ میلیارد ۱۸ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که رقم قابل توجهی به حساب می آید. اما عجیب تر آنجاست که اصل بدهی پرسپولیس به مالیات ۳ میلیارد بوده و ۱۵ میلیارد باقی آن جریمه هایی است که بابت دیر پرداخت کردن همان رقم اولیه روی آن آمده است که گفته می شود این مساله با یک امضای وزیر قابل حل است و پرسپولیس می تواند به کسر ۱۵ میلیارد تومان از کل بدهی ها با یک امضای وزیر امیدوار باشد.
ظاهرا یکی از دلایلی کهرویانیانقصد داشت در دیدار با وزیر ورزش به آن بپردازد همین مساله مالیات بود که البته این اتفاق برای او رخ نداد.
رویانیان معتقد بود وقتی پرسپولیس درآمدی ندارد نباید مالیات بدهد و اینکه هر پرداختی این باشگاه مشمول مالیات می شود درست نیست. با این حال این قانونی است که وجود دارد و گریزی از آن نیست. به همین خاطر بود که رویانیان قصد داشت با حضورش در فوتبال این قانون ها را تغییر دهد اما فرصت این کار را پیدا نکرد.