محمد صلصالی کاپیتان ذوب آهن بیشتر از همه بابت شکست تیمش مقابل فجر سپاسی ناراحت است. ضمن آنکه او منصفانه تر از سایرین در مورد این بازی صحبت کرده است.
به گزارش ایمنا، محمد صلصالی پس از شکست تیمش برابر فجرسپاسی اظهار داشت: حقیقتاً تا قبل از اینکه گل را از فجرسپاسی دریافت کنیم حریف را دست کم گرفته بودیم اما بعد از آن گل بهتر شدیم هرچند در کل امروز خوب بازی نکردیم و باختیم.
وی ادامه داد: واقعاً باید برای خودمان متاسف باشیم که ذوب آهن حال و روزش اینگونه شده باشد که در زمین خودمان به فجرسپاسی ببازیم؛ البته نمی خواهم به تیم خوب فجرسپاسی بی احترامی کنم. واقعاً باید به حال خودمان گریه کنیم و غبطه بخوریم که به این وضع افتاده ایم.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در واکنش به اینکه به نظر می رسید فکر و ذکر بازیکنان ذوب آهن در زمین نبود خاطرنشان کرد: فکر و ذکرمان در زمین است اما فکر می کنم این استرس است که باعثمی شود موقعیت ها را تبدیل به گل نکنیم.
صلصالی تصریح کرد: ۳ بازی دیگر باقیمانده است و باید در این ۳ بازی نتیجه بگیریم و ذوب آهن را در لیگ برتر حفظ کنیم، اگر نتوانستیم این کار را هم بکنیم من به شخصه باید به حال خودم گریه کنم.