روز گذشته مدیرعامل سابق پرسپولیسی تماسی را با علی پروین برقرار کرد و ضمن ابراز دلخوری به او گفت چرا باید عنوان کند طلب پرسپولیس ۶۰ میلیارد تومان است؟ رویانیان که انتظار داشت پروین در چنین برهه ای از او حمایت کند در تماس تلفنی به مدیرعامل موقت قرمزها گفت من طبق سند و مدرک ادعا کردن تنها حدود ۵ میلیارد بدهی مانده است اما شما در جمع خبرنگاران باز هم از عدد ۶۰ میلیارد استفاده کرد. البته پروین به او گفت که حسابرس باشگاه چنین ارقامی را به او گفته است و اگر رویانیان بخواهد او یک مصاحبه جدید می کند و می گوید بدهی باشگاه همان ۵ میلیاردی است که او گفته!
البته با توجه به حسابرسی که هم اینک در باشگاه اغاز شده به زودی رقم بدهی پرسپولیس اعلام می شود و ان وقت هواداران این تیم میفهمند کدام عدد حقیقت دارد.