ملت ایران:در تمرین چند روز پیش استقلالی ها حضور چند خانم کمی عجیب به نظر می رسید.

منبع: جام نیوز