ملت ایران:این نام در پی یک نظرسنجی که درمیان ۱.۷ میلیون نفر از مردم برزیل به عمل آمد انتخاب شد و ۴۸ درصد از رای دهندگان این اسم را انتخاب کرده و آن را بالاتر از «زوزکو» و «آمیژوبی» قرار دادند.

طبق اعلام فیفا، کلمه «فولکو»، کلمه ای است که می تواند هوشیاری و حواس را به سمت فوتبال و محیط اطراف جلب کند. این عروسک، درواقع جانوری از گونه های در معرض خطر انقراض برزیل است که لباس هایی به رنگ پرچم برزیل را برتن دارد.

از این عروسک درماه سپتامبر پرده برداری شد و این عروسک در ۱۲ شهر میزبان جام جهانی نصب شده است.

دست کم سه تا از این ۱۲ عروسک که در شهرهای میزبان جام جهانی ۲۰۱۴ نصب شده اند، تا به اینجای کار درنتیجه رفتارهای خشونت آمیز تخریب شده اند.