به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: تمرین نوبت عصرگاهی پرسپولیس امروز راس ساعت سه و نیم در ورزشگاه درفشی فر اغاز شد. در این تمرین برخلاف روزهای گذشته علی دایی بیشتر می خندید و مشخص بود که فشارهای عصبی از روی دوشش برداشته شده است. با این وجود در هنگام بازی دستگرمی او چند بار بر سر صادقیان فریاد زد و از او خواست هنگام حرکت با توپ دست هایش را بیش از حد باز نکند.
گویا ضربات ارنج پیام که چندین بار تکرار شده علی دایی را ترسانده است که سرانجام این بازیکن، به خاطر خشونت بیش از حدش در یک بازی حساس پرسپولیس را ده نفره کند.
البته دایی اعتقاد داشت اگر دستان رو به پائین سرعت بازیکنش را هنگان دریبل و عبور از رقبا بیشتر می کند.