به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: به نقل از سایتناصر حجازی، در تماسی که از سوی عوامل فیلم با نکونام گرفته شده، وی از حضور در مستند مربوط به ناصر حجازی استقبال و ابراز خرسندی نمود و قرار شد تا وی که اسفند ماه برای حضور در اردویتیم ملیبه ایران می آید راجع به بهترین دروازه بان قرن آسیا صحبت کند.
کاپیتان متعصب و سابق باشگاهاستقلالایران در مراسم سالگرد اسطوره ملی ایران در سال جاری بر مزار حجازی حاضر شده بود. نکونام که هیچگاه شاگرد ناصر حجازی نبوده است در دوران بیماری حجازی نیز از اسپانیا با وی تماس می گرفت و جویای احوال ایشان بود.