به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: امروز مهدیرحمتیدر صفحه رسمی اینستاگرامش عکس جالبی از حنیف عمران زاده را گذاشت. در این عکس که گویا در اردوی کیش گرفته شده، مدافعاستقلالسعی دارد ادای شناگر چینی را در بیاورد.
در اردوی استقلال، عمران زاده به کارهای عجیب مشهور است. البته این یکی برابر کارهای دیگر تقریبا عاید به حساب می اید.