به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: تیم های فوتبالمسکرمان وتراکتورسازیتبریز هر کدام به ترتیب با دو و ۵ غایب در بازیفینالروز جمعه به زمین خواهند رفت.
به گفته ی دکتر مداحی پزشک تیم فوتبال مس در این تیم هادی تامینی به دلیل مصدومیت غایب خواهد بود و به بازی روز جمعه نخواهد رسید. سایر نفرات مس در آمادگی کامل هستند و مشکلی برای بازی روز جمعه نخواهند داشت.
همچنین علیرضا ابراهیمی مدافع تیم مس نیز به دلیل محرومیت نمی تواند در بازی فینال مس را همراهی کند.
اما از سوی مقابل تیم تراکتورسازی نیز دو مهره ی اصلی خود را در اختیار ندارد.
حبیب گردانی به دلیل مصدومیت و حامد لک به دلیل محرومیت نمی توانند تیم تبریزی را در بازی روز جمعه همراهی کنند.
همچنین بازیکنان مصدوم قدیمی این تیم یعنی ایران پوریان، ربیع خواه و محمد ابراهیمی نیز برای این بازی آماده نخواهند شد و نمی توانند به میدان بروند.