به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: کارلوس کی روش از شرایط آماده سازیتیم ملیبرای حضور درجام جهانیرضایت ندارد. این بخشی از گزارش سایت دیلی تلگراف انگلیس در مورد تیم های حاضر در جام جهانی است.این سایت در مورد ایران نوشته: تیم ملی بعد از رسیدن به جام جهانی تنها سه بازی انجام داده. دیدارهایی که هیچ کدام از آنها تدارکاتی نبوده است و مربوط به مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا می شود. کی روش می گوید: " طی ۳۲ ماهی که در ایران بوده ام تلاش زیادی کرده ام تا تیم ملی به بهترین وضع ممکن آماده شود اما بدون حمایت مالی نمی توانم کاری انجام دهم چون جادوگر نیستم "