به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: امروز باشگاهاستقلالبه برنامه اعلام شده از سوی سازمانلیگبرتر اعتراض کرد و حتی فتح الله زاده گفت پیش تاج میرود تا زمان بازی با فولاد را تغییر دهد. اما دقایقی قبل روابط عمومی سازمان لیگ عنوان کرد تغییری در کار نیست! غلامرضا بهروان گفت: با توجه به برنامه نمایندگان ایران در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا و محدودیت زمانی و الزام برگزاری همزمان مسابقات در ۳ هفته پایانی، برنامه غیر قابل تغییر است.
وی عنوان کرد: چنانچه با هماهنگی و تعامل و یا به دلیل دیگر بحثهم زمانی مسابقات منتفی شود(با توجه به برنامه بازی ها و وضعیت تیم ها در جدول مسابقات)، امکان توافق در خصوص تغییر روز مسابقات فراهم خواهد شد.
حالا باید منتظر واکنش باشگاه استقلال و شخص فتح الله زاده نشست.