به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: البرز حاجی پور هر چقدر سعی کرد بازیفجر-پرسپولیسرا آرام کند نتوانست و بارها مجبور شد از کارت زرد خود استفاده کند. حاجی پور در این بازی ۷ بار از کارت زرد استفاده کرد که سهم پرسپولیسی ها ۳ کارت بود اما با همین کارت ها سیدجلال حسینی و محسن مسلمان سه اخطاره شدند و بازی هفته بعد مقابل صبای قم را از دست دادند. همچنین محسن بنگر هم در جریان بازی آسیب دید و شاید شرایط بازی تا مسابقه صبا را نداشته باشد که در این شرایط کار دایی سخت تر خواهد شد.