به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: لباس جدیدتیم ملیکه برای استفاده درجام جهانیفوتبال توسط شرکت آل اشپورت طراحی شده منتقدان زیادی دارد.

جدیدترین انتقادات وارد شده مربوط به جوراب تیم ملی است. جایی که با کج سلیقگی محض آرم آل اشپورت به جای اسم جلاله، وسط پرچم ملی کشورمان قرار گرفته است.

طبیعی است که انتظار این که اسم جلاله در آنجا قرار بگیرد بسیار نابه جا است ولی قرار گرفتن آرم آل اشپورت در وسط پرچم سه رنگ کشورمان توهین آمیز است.