ملت ایران: فردی که با ادعای ارتباط با عوامل دو روز در تمرین پرسپولیس به دنبال کسب درآمد و ارتباط کاری با مدیران این باشگاه بود، با گل دقیقه ۹۶ انصاری‌فرد ناکام شد!به گزارش سایت گل، این فرد که ادعا می‌کرد از همدان به تهران آمده از طریق لیدرها تهدید کرده بود که در بازی امروز پرسپولیس - ذوب‌آهن به اصطلاح تیم را می‌بندد. این تیم بستن البته با تیم بستن ابتدای فصل کاملا متفاوت است و یک اصطلاح در بین افرادی که با این سازوکار آشنایی دارند، به شمار می‌آید.

عباس اسماعیل‌بیگی، لیدر باشگاه پرسپولیس می‌گوید: او تهدید کرده بود که تیم را می‌بندد و ما هم به همین دلیل در تمام بازی با صلوات فرستادن و یا حسین(ع) گفتن در طول بازی، طلسم او را باطل کردیم…

این اتفاقات در فوتبال ایران کاملا طبیعی است و با توجه به اینکه فوتبال ورزشی است که همواره اتفاقات در آن به شانس نیز مربوط است، افرادی مثل رمال یاد شده، می‌توانند نانی هم به کف بیاورند.

به گفته این لیدر پرسپولیس دو گل عجیب ذوب‌آهن در ابتدای مسابقه و پنالتی هدر رفته مهدی مهدوی‌کیا می‌تواند به این موضوع مربوط باشد!

گل