به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: سرپرست هیئت فوتبال استان فارس در خصوص شرایطبلیطفروشی و گشودن درهای حافظیه گفت: درهای ورزشگاه حافظیه شیراز از ساعت هشت صبح فردا باز می شود. کاووس عباسی با اشاره به اینکه برخی از تماشاگران بازی دو تیمفجروپرسپولیساز ساعات اولیه صبح به ورزشگاه مراجعه می کنند افزود: هر زمانیکه ۱۰۰ نفر برای ورود به ورزشگاه آماده باشند درهای ورزشگاه حافظیه باز خواهد شد. وی تصریح کرد: ۱۱ هزار بلیط برای بازی دو تیم فجر و پرسپولیس آماده شده که از ساعات اولیه صبح به فروش خواهد رسید. سرپرست هیئت فوتبال استان فارس با اشاره به نرخ بلیط بازی دو تیم فجر و پرسپولیس ادامه داد: طبق قانون نرخ بلیط این بازی پنج هزار تومان خواهد بود. عباسی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده تمامی کسانیکه اقدام به خرید بلیط می کنند پس از دریافت بلیط حق بازگشت به خیابان را ندارند و باید مستقیم وارد ورزشگاه شوند. وی افزود: تا زمانیکه جمعیت شلوغ نشده باشد همه از در اصلی ورزشگاه حافظیه وارد خواهند شد اما چند ساعت قبل از شروع بازی طرفداران پرسپولیس باید از در جنوبی وارد ورزشگاه شوند. دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران بعد از ظهر فردا در ورزشگاه حافظیه به مصاف هم خواهند رفت.