به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: مهردادکفشگریکه بیش از یک ماه است مصدوم شده درباره شرایط تیمش و مشکلات روزهای اخیر می گوید: «اینطور که به نظر می رسد، ما فقط هواداران را داریم و هواداران هم ما را دارند. به همین دلیل با بچه ها با وجود تمام مشکلاتی که وجود دارد و بخواهیم یا نخواهیم تاثیر خودش را می گذارد، تصمیم گرفته ایم برای هواداران و به خاطر اعتبار خودمان بازی کنیم. فکر نمی کنم بعد از بازی با فجر هم اتفاقی بیفتد، اما تا اینجا آمده ایم و دیگر نمی توانیم به عقب برگردیم. ۲۵ هفته زحمت کشیدیم تا شانس قهرمانی داشته باشیم. روزهای سخت و دشواری را به بویژه در هفته های اخیر پشت سر گذاشته ایم و امیدواریم که بتوانیم زحمتی که کشیده ایم را به سرانجام برسانیم.»
وی ادامه می دهد: «نمی توانیم این ۲۵ هفته را قربانی کنیم. دلمان برای زحمتی که کشیده ایم می سوزد. از طرفی هواداران هم امید زیادی به این فصل بسته اند و نمی خواهیم امید آنها ناامید شود.»
کفشگری درباره آخرین وضعیت مصدومیت خود می گوید: «تمرینات اختصاصی را انجام می دهم. ظرف دو، سه روز آینده پیش پزشک جراح می روم تا هم شرایط دستم را ببیند و هم نظرش را درباره زمان شروع تمرینات بپرسم. به طور قطع برای سه بازی پایانی آماده خواهم بود ولی خودم دوست دارم از بازی با صبا در اختیار تیم باشم. البته باید ببینم دکتر چنین اجازه ای می دهد یا نه.»
وی در پایان می گوید: «در هر صورت امیدوارم بچه ها در بازی با فجر و بازی های دیگر موفق باشند تا آخر فصل سرمان را جلوی هواداران بالا بگیریم.»