ملت ایران: دیوید کارنی بازیکن استرالیایی که برای شرکت در تست فنی به ایران آمده است در بازی فوتبال امروز یک بار توپ را به تیرک دروازه زد.
او در تمرین امروز پرسپولیس در دو پست دفاع چپ و و بال چپ بازی کرد و آماده نشان داد با این حال تکلبف او مشخص نیست.

در حاشیه این تمرین سعید شیرینی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با مدیر برنامه های کارنی گفت و گو کرد و پس از آن جلسه ای سرپایی میان محمد رویانیان و مدیربرنامه های این بازیکن استرالیایی برگزار شد.
کارنی که بازیکن کارنامه داری هم هست تا امشب منتظر نظر قرمزها درباره خودش می ماند. ظاهر امر این است که نظر نهایی تا امشب به او و مدیربرنامه هایش ابلاغ خواهد شد.

گل