به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: ماریوبالوتلیکه در زمانآلگریشایعاتی مبنی بر جدایی‌اش ازمیلانشنیده می‌شد در ۴ بازی اخیرش موفق به زدن ۴ گل شد. او در این فصل با این که در بیشتر بازی‌های تیمش مصدوم بوده است اما توانسته در ترکیب میلان تاثیرگذار ظاهر شود.