ملت ایران:در رستورانی حوالی منطقه شیخ بهایی تهران، علی انصاریان میزبان جلسه پرسپولیسی های قدیمی و هنرمندان بود و البته علی کریمی و رویانیان.

علی کریمی به همراه رویانیان در ضیافت علی انصاریان شرکت کردند.

رویانیان بسیار عصبانی می باشد و از صحبت هایش معلوم بود خیلی ناراحت و دلگیر است. البته اینجا نگاهش رو به علی کریمی است و علی کریمی مثل همیشه سر به زیر و بی خیال!

علی کریمی و کریم باقری در این مراسم کنار هم نشستند تا یکی دو ساعتی سوژه عکاس ها باشند.

در این ضیافت تعدادی از بازیگران سینما هم حضور داشتند.

جام نیوز