به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: بازیکنانپرسپولیسامروز تا ساعت ۱۱:۱۵ و با وجود بارشبرفویخبندانخودشان را به محل تمرین رساندند. در اینتمرینخبری از علی دایی، مجتبی محرمی و سعید شیرینی نبود.
با اینکه روی زمین کاور کشیده شده بود و می شد کاور را جمع کرد تا تمرین مثل دیروز انجام شود اما این اتفاق نیفتاد. بازیکنان هم ساعت ۱۱:۳۰ به رختکن رفتند و بعد از نیم ساعت مجموعه را ترک کردند.
در این میان محمد دایی اعلام کرد به خاطر شرایط جوی و زمین تمرین لغو شده، غلامپور هم این مساله را تائید کرد اما مشخص است که بایکنان دست به اعتصاب زده و تمرین نکرده اند.