به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: آنهایی که دیشب به هتل اوین رفته بودند اگر گوشهایشان را تیز می کردند می توانستند صدای آهنگ بیا شمعا رو فوت کن تا صد سال زنده باشی را بشنوند.مهدیرحمتیدروازه باناستقلالدیروز وارد ۳۲ سالگی شد و به همین دلیل استقلالی ها برای اوجشن تولدکوچکی در اردو گرفتند. اگر دیدید امروز رحمتی جلوی مس خیلی خوب کار کرد بدانید که دیشب و به خاطر جشن تولد دوپینگ روحی کرده است!