به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: در ابتدای این نوبت از تمرین آبی پوشان، مجید صالح که در زمان تاخیر قلعه نویی، شروع تمرین را بر عهده داشت، بازیکنان را به گوشه ای فراخوانده و دقایقی را برای آنان به صحبت پرداخت. ضمن اینکه مربی استقلال به مناسبت سالروز تولد سیدمهدیرحمتی، این روز را به وی تبریک گفت و از بازیکنان خواست تا دروازبان تیم را مورد تشویق خود قرار دهند. پس از این بازیکنان استقلال یک به یک با رحمتی به خوش و بش پرداخته و تولد وی را تبریک گفتند.

*دکتر امین نوروزی، معاون پزشکی و علوم ورزشیاستقلالکه در تمرین امروز آبی پوشان حضور یافته بود، دقایقی را با برهانی، صادقی و آندو تیموریان به گفت و گو پرداخته و شرایط این نفرات را جویا شد.

*یکی از جالب توجه ترین اتفاقات تمرین امروز، شوخی عجیب و در نوع خود جالب اکبرپور با عمران زاده بود که حسابی باعثخنده بازیکنان شد. داستان از این قرار بود که رحمتی با گرفتن دستان عمران زاده، او را سیبل کرد تا بدین ترتیب این سیلی محکم اکبرپور به مدافع استقلال باشد که توجه همه را به خود جلب