به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: هواداران تیم فولام از دست سرمربی تیمشان ناراحت هستند چرا که رنه میولنستین مثل روزهای اول حضورش در فولام بهاشکان دژاگهاعتقاد ندارد و به بازیکن ایرانی اش بازی نمی دهد. کاربران سایت هواداری باشگاهفولام، بازی ندادن به دژاگه را نوعی دیوانگی می دانند چرا که اشکان نه تنها بهترین هافبک فولام است بلکه موثرترین بازیکن این تیم در کارهای هجومی هم محسوب می شود هر چند مدافعان میولنستین عقیده دارند اشکان در کارهای دفاعی بسیار ضعیف است و به همین دلیل سرمربی فولام در موقعیت های ویژه از او استفاده خواهد کرد. این اولین باری نیست که هواداران فولام به خاطر اشکان روبه روی سرمربی تیمشان قرار می گیرند. در هنگام سرمربیگری مارتین یول، طرفداران اشکان از اینکه بازیکن ایرانی فولام فرصتی برای بازی پیدا نمی کرد بسیار ناراحت بودند و به سرمربی تیمشان اعتراض می کردند.