به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: اگرچه در سال های دور اهدافشان یکی بود اما حالا به دشمنان قسم خورده یکدیگر تبدیل شده اند. این ماجرای محسنبنگرو تماشاگر سپاهان پس از جدایی اوست.
هیچ کس پس از برد فصل گذشتهپرسپولیسمقابل سپاهان در آزادی حرکات زشت بنگر را مقابل هواداران سپاهان فراموش نکرده اند، حرکات کاملا آشکار و گویا بود و بنگر پس از فحاشی سپاهانی ها بدون هیچ تعارفی واکنشی بی پرده از خود نشان داد. حالا پس از برد روز جمعه دوباره بنگر شروع به تسویه حساب با تماشاگران سپاهان کرد و وقتی فغانی سوت پایان بازی را زد. او به سمت تماشاگران سپاهانی رفت و ابتدا آرم باشگاه پرسپولیس روی پیراهنش را بوسید و سپس وقتی با واکنش هواداران سپاهان مواجه شد باز هم حرکاتی با دست خود مقابل آنها از خود نشان داد.
حالا باید دید که این اختلاف ها که بین بنگر و سپاهانی ها حل نشدنی است تا کجا ادامه خواهد داشت.